Grupko.rs

Reklamacija

Ako imate bilo kakve primedbe, kritike ili sugestije, budite slobodni da stupite u kontakt sa nama. Odgovorićemo u najkraćem mogućem roku.

Rok za reklamacije iznosi 7 dana od datuma kupovine.

Ukoliko na vašu e-mail adresu po uspešnoj rezervaciji ne stigne uplatnica do 12:00 ili vam po uspešnoj uplati ne stigne uplatnica u roku od 5 dana , kontaktirajte nas na info@grupko.rs ili nas pozovite na telefon +381 11 213 7850.

Razlog zbog kojeg niste dobili uplatnicu ili kupon može da bude da je vaš mail server poruku označio kao SPAM. Svoj kupon uvek možete da ispišete sa svog korisničkog profila.