Grupko.rs

890 din za profesionalni kurs po izboru: Postani tajni kupac - Zanimanje koje dolazi ili Veštine prezentovanja + SERTIFIKAT! Popust 78%

Kategorije > Kursevi
890 din za profesionalni kurs po izboru: Postani tajni kupac - Zanimanje koje dolazi ili Veštine prezentovanja + SERTIFIKAT! Popust 78%
Ponuda više nije dostupna, budite brži sledeći put.
Više o ponudi

Ako tražite novi posao ili želite dodatni, onda je obuka u vidu kurseva najbolje rešenje. Potražnja za stručnjacima iz obalsti Tajne kupovine i Prezentovanja je u stalnom porastu, pa smo sigurn da ćete po dobijanju sertifikata nakon završenog kursa sa lakoćom naći novi posao.

Seminari koji su trenutno u ponudi:

* Postanite tajni kupac 

* Ovladajte veštinama prezentovanja 

POSTANITE TAJNI KUPAC- ZANIMANJE KOJE DOLAZI

Za sve one koji žele zanimljiv dodatni i povremeni posao koji mogu da prilagođavaju drugim obavezama, posao tajnog kupca je idealan. Može da ga radi svako ko je obučen za ovaj posao, bez obzira na prethodno radno i životno iskustvo. Jer su i profili kupaca na našem tržištu veoma različiti. Seminar se sastoji iz dva dela. Teoretskog, gde će učesnici kroz predavanja i diskusije proći kroz sve važne detalje vezane za Mystery shopping i praktičnog dela gde će učesnici (oni koji to budu želeli) imati konkretan zadatak da obave jednu posetu i napišu kratak izveštaj o tome.

Šta je to tajna kupovina tj. Mystery Shopping?

Tajna kupovina je poslovni markentiški alat koji je dosta prisutan u Evropi i svetu, a koji polako pristiže i kod nas i koji podrazumeva angažovanje edukovanih tajnih kupaca, koji se na zahtev određene kompanije pretvaraju da su potencijalni i redovni kupci i pritom, prema unapred definisanim kriterijumima detaljno i objketivno procenjuju i mere kvalitet usluge te kompanije i/ili njenih konkurenata, a sa ciljem poboljšanja kvaliteta usluga koje kompanije nude.

Ko je “tajni kupac” tj. Mystery Shopper?

Tajni kupci su prethodno odabrani i edukovani kupci koji je ponašaju kao redovni potencijalni kupci, kako bi ocenili kvalitet pružene usluge kompanije koja želi da proveri i unapredi kvalitet svog poslovanja. Kupci nakon posete pišu izveštaj o posetama u kome u narativnom i delu sa konkretnim pitanjima i ocenama mere i procenjuju kvalitet pružene usluge.

Na našem tržištu postoji nekoliko agencija i preduzeća koje su u poslednjih godina počeli da pružaju usluge Mystery shopping-a i koje angažuju tajne kupce za obavljanje tajnih poseta. Ali sve to i dalje nije ni blizu razvijenosti Mystery shopping-a u razvijenijim zemljama, pa i zemljama u okruženju (npr. u Sloveniji i Hrvatskoj je ova usluga dosta zastupljena poslednjih godina i veliki broj kompanija, ali i državnih institucija i uprave koriste ovaj markentiški alat kako bi unapredili kvalitet svojih usluga). Trenutno je u Srbiji angažovano oko 300 tajnih kupaca (od čega je više od polovine u Beogradu), a relano je očekivati da će naše tržište u narednim godinama imati potrebu za par hiljada tajnih kupaca koji će kao stalno ili honorarno zaposleni obavljati različite vrste usluga za domaće i strane kompanije. Honorar za jednu tajnu posetu, koja najčešće traje oko 10-15 minuta se kreće od 300 do 1500 dinara. Kupci se obično angažuju za više poseta u različitim objektima kompanije tokom jednog talasa projekta, pa honorari mogu da budu i pozamašni srazmerno poslu koji se obavi. Visina pojedinačnih honorara zavisi od agencije koja unajmljuje tajne kupce, od konkretnog projekta, od težine određene tajne posete, težine i količine pisanog izveštaja i sl. Nema razloga, bili zaposleni ili nezaposleni da ne prodjete ovaj kratak seminar, po ovaj put veoma niskoj ceni i postanete obučen tajni kupac i time sebe kvalifikujete za obavljanje zanimanja koje evidentno dolazi i kod nas. Predavači na seminaru su iskusni tajni kupci i menadžeri iz oblasti tajne kupovine sa više stotina obavljenih tajnih poseta iza sebe i desetine sprovednih projekata za više domaćih i stranih kompanija. Svi polazinici dobijaju spisak agencija i preduzeća koje se bave Mystery shopping-om kao i sertifikat da su pohađali seminar “Postani tajni kupac”.

 Ciljevi seminara:

- Sticanje teoretskih i praktičnih znanja o tajnoj kupovini kao savremenom markentiškom alatu.

- Obuka učesnika za obavljanje posla tajnog kupca.

- Pomoć učesnika u pronalaženju posla tajnog kupca.

- Motivisanje da se uključe u oblast tajne kupovine

 Teme seminara:

• Šta je Mystery shopping ili Tajna kupovina;

• Istorija Mystery shopping-a;

• Metode Mystery shopping-a;

• Korisnici Mystery shopping-a;

• Etika Mystery shopping-a

• Kako postati tajni kupac;

• Karakteristike dobrog tajnog kupca;

• Popunjavanje formulara tajne posete;

• Izveštaj o poseti;

• Primer u praksi;

• Naredni koraci…


VEŠTINE PREZENTOVANJA

U savremenom poslovanju dobra prezentacija je najvažniji element uspeha. Često se dešava da neko u poslu napreduje samo zato što na pravi način prezentuje sebe i svoj rad. Slične situacije se dašavaju i u drugim sferama života (npr. student može da položi ispit uz manje znanja i dobru veštinu prezentacije, ili ne tako lep momak osvoji devojku, samo zato što je imao dobru “priču” :) ). I u najkraćem: dobra prezentacija je sastavni deo naših života i krajnje je vreme da počnemo da unapređujemo svoje veštine prezentacija. A ova ponuda “Eduko konsalting-a” je pravi način za to. Da bi vaša prezentacija bila uspešna, odnosno da bi bila zapažena i prenela željene informacije, ona mora da bude upečatljiva i uverljiva. I ovaj seminar ima za cilj baš to – da uz odlučno stručno vođenje sa simulacijom prezentovanja i grupnom analizom, podigne na znatno viši nivo veštine prezentovanja učesnika. Tim predavača čine iskusni edukatori i novinari sa dugogodišnjim iskustvom u radu i odnosu sa medijima i kompanijama. Iskoristite ovaj veliki jesenji popust i rezervišite svoje mesto na ovom seminaru i podignite kvalitet svojih veština prezentovanja…

Ciljevi seminara:

- Poboljšanje veština prezentovanja učesnika.

- Sticanje teorijskih i praktičnih znanja i veština o verbalnoj i neverbalnoj komunkaciji.

- Poboljšanje prezentatorskih veština kroz simulacije prezentacija i grupne analize.

- Podizanje samopouzdanja učesnika kod prezentovanja.

- Motivacija učesnika da rade na kvalitetu sopstvenih veština prezentovanja

Teme seminara:

• Važnost kvalitetne prezentacije u savremenom poslovanju;

• Konkretnost i efikasnost u prezentovanju;

• Verbalna komunikacija;

• Neverbalna komunikacija;

• Važnost poslovnog oblačenja;

• Priprema za prezentaciju;

• Struktura prezentacije;

• Odnos sa publikom;

• Trema i kako je pobediti;

• Najčešće greške tokom prezentovanja;

• Simulacija prezentacije svakog učesnika pojedinačno (ko bude želeo);

• Grupna analiza prezentacija;

Popusti se i uživaj!

Napomene ponude
 • Ponudom se podrazumeva: Jedan od ponuđena dva seminara- Postanite tajni kupac ili Ovladajte veštinom prezentovanja
 • Seminar – Postanite tajni kupac: - 11.decembar 2014.god. od 17-21h
 • Seminar – Veštine prezentovanja - 9. decembar 2014.god. od 17-21h
 • Trajanje seminara: 1 dan - 4h
 • Jedan kupon je za jedan odabrani seminar i jednu osobu
 • Možete kupiti više kupona na pokon
 • Kada dobijete kupon potrebno je da se prijavite za željeni seminar
 • Za sva dodatna pitanja i prijavu: 011/322-06-81 ili 064/337-70-02 

Eduko konsalting

 • Kneza Miloša 19, I sprat, Beograd
 • 011/32 42 722 064/33 77 002
 • http://eduko.rs
890 din za profesionalni kurs po izboru: Postani tajni kupac - Zanimanje koje dolazi ili Veštine prezentovanja + SERTIFIKAT! Popust 78%
Ponuda više nije dostupna,
budite brži sledeći put.
Vrednost
4000 din.
Popust
78%
Kupljeno
0 kupona
Podeli sa prijateljima!