Grupko.rs

23 evra za trodnevno putovanje u čarobnu Veneciju sa agencijom Hit travel! Romantično putovanje uz fantastičan popust!

Kategorije > Putovanja
23 evra za trodnevno putovanje u čarobnu Veneciju sa agencijom Hit travel! Romantično putovanje uz fantastičan popust!
Ponuda više nije dostupna, budite brži sledeći put.
Više o ponudi

Termin: 03.07 – 05.07.

1.dan (petak) BEOGRAD - VENECIJA
Polazak iz Beograda sa parkinga u Bloku 42 (prekoputa ulaza na buvlju pijacu) u 18.00 h i vožnja do Novog Sada iz koga je polazak u 19.30 sa parkinga ispred Lokomotive. Noćna vožnja preko Hrvatske i Slovenije sa usputnim zadržavanjima radi odmora.

2.dan (subota) VENECIJA

Dolazak u luku Punta Sabioni u jutarnjim satima. Fakultativna vožnja brodićem do “Kraljice Mediterana” - Venecije. Poseta gradu “krilatog lava” započinje sa mesta čija je lepota toliko neobična i zasenjujuća da se ljudska čula nikada ne mogu dovoljno nadiviti i načuditi – Piazza San Marco. Najpoznatije gradjevine nekadašnje Mletačke republike: Palazzo Ducale, Bazilika San Marco sa replikom čuvenih antičkih konja, Biblioteka Marciana, Campanila sa čijeg vrha se vidi čitava laguna, astronomski sat… Šetnja kroz lavirinte centralnog gradskog jezgra do kanala Grande i najstarijeg mosta Ponte Rialto. Poljubite Gospi “prečiste skute” u baroknoj crkvi Santa Maria della Salute. Kupiti sebi masku, suvenir toliko autentičan za ovaj grad. Slobodno vreme za uživanje. Popodnevni povratak brodicem do luke Punta Sabione.  Polazak za Srbiju i noćna vožnja kroz Sloveniju i Hrvatsku sa pauzama radi odmora i obavljanja pasoških formalnosti.

3.dan (nedelja) BEOGRAD
Dolazak u Beograd u prepodnevnim satima.

Kraj programa.

CENA ARANŽMANA SA POPUSTOM ISKLJUČIVO UZ GRUPKO KUPON: 25 €

 USLOVI PLAĆANJA I OSTALE NAPOMENE:

Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Banka Intese na dan uplate.

USLOVI PLAĆANJA: 

• 40 % PRILIKOM REZERVACIJE, OSTATAK 20 DANA PRED PUT.
• PLATNE, KREDITNE KARTICE: VISA, MAESTRO, MASTER, DINA. (Broj rata u zavisnosti od banke i tipa kartice).
• ZAPOČETI NAČIN PLAĆANJA NE MOŽE SE MENJATI

CENA ARANŽMANA OBUHVATA: 
* prevoz autobusom turističke klase (visokopodni ili duble decker,klima,audio/video oprema) na relacijama navedenim u programu

* obilaske prema programu (Venecija – panorama grada)
* troškove organizacije i vođenja aranžmana
* usluge stručnog pratioca grupe tokom putovanja

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:
* ulaznice i fakultativne izlete
* individualne troškove 
* putno osiguranje u iznosu od 1€ po osobi/ dnevno (17-71g), 0,5€ (0,6 – 16,99 g), 2€ (71-84g). Suma osiguranja 30.000€ 

CENE FAKULTATIVNIH IZLETA
Fakultativni izleti (minimum za realizaciju 30 prijavljenih putnika, moguće je realizovati izlete i uz manji broj prijavljenih putnika uz njihovu saglasnost za korekciju cene):

* Brodić P.Sabioni – Venecija – P.Sabioni 15€

VIZE:

Svi putnici, državljani Srbije, koji poseduju nove biometrijske (crvene) pasoše, osim državljana sa prebivalištem na teritoriji Kosova,mogu putovati BEZ VIZA u skladu sa odlukom Saveta Ministara EU. Stari (plavi) pasoši prestali su da važe 31.12.2011. godine. Građani koji za putovanje u zemlje Šengena, moraju posedovati vizu zemlje u koju putuju, kao i gradjani sa prebivalištem na teritoriji Kosova, vizu su dužni da pribave lično aplicirajući za istu u skladu sa zahtevima Konzulata zemlje u koju putuju.

 NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA:

Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije... Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.

 OPŠTE NAPOMENE:

Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije. Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...).

Organizator putovanja može promeniti ugoverenu cenu ako je posle zaključenja ugovora došlo do promena u cenama hotela,tarifama prevoznika,poremećaja i promena na monetarnom tržištu ili tržištu roba I usluga.

Aranžman je rađen na bazi od minimum 45 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska.

 Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja.

Popusti se i uživaj!

Napomene ponude
  • Ponudom se podrazumeva:  Vrednosni kupon kojim se ostvaruje popust na putovanje u Veneciju po navedenom programu/aranžmanu
  • CENU U EVRIMA (23 evra) PLAĆATE DIREKTNO U AGENCIJI, ISKLJUČIVO UZ GRUPKO KUPON
  • Termin: 03.07 – 05.07.
  • Jedan kupon je za jednu osobu i jedno putovanje
  • Možete kupiti više kupona
  • Telefon za sve detalje i zakazivanje termina: 011/630-44-30 ili 011/630-44-31
  • Organizator putovanja je Turistička agencija „HIT TRAVEL“-a, Licenca: OTP 30/2012 od 15.05.2012.godine godine. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja.

Hit Travel

23 evra za trodnevno putovanje u čarobnu Veneciju sa agencijom Hit travel! Romantično putovanje uz fantastičan popust!
Ponuda više nije dostupna,
budite brži sledeći put.
Vrednost
Vaučer
Popust
Vaučer
Kupljeno
21 kupona
Podeli sa prijateljima!