Grupko.rs

Način plaćanja

Plaćanje roba i/ili uslugana Web stranici www.grupko.rs moguće je putem kreditne kartice, opštom uplatnicom i Q-vaucherom.

Transakcije Krajnjeg korisnika na Web stranicama GRUPKA kreditnom karticom zaštićene su bezbednosnim sistemom visokog nivoa (digitalni sertifikat kodiran sa SSL-128 bita), podržan trofaznim sigurnosnim kodom kreditne kartice (CVV), dodatnim sigurnosnim sistemom za transakcije preko interneta kao što su Verified by Visa ili SecureCode by MasterCard, koji garantuju bezbedno okruženje za transakcije.

Plaćanje putem kreditne kartice

Krajnji korisnik započinje svoju kupovinu putem kreditne kartice kada za izabere određenu Ponudu I klikne na dugme KUPI. GRUPKO, iz bezbednosnih razloga ne čuva nikakve podatke o kreditnoj kartici za buduću upotrebu, što znači da Krajnji korisnik mora ponovo da popuni podatke svaki put kada želi da učestvuje u novoj Ponudi. Popunjavanjem potrebnih podataka o kreditnoj kartici, korisnik jasno izjavljuje da ima zakonsko pravo da koristi kreditnu karticu. GRUPKO nije odgovoran za bilo kakvu nezakonitu upotrebu kreditnih kartica. Popunjavanjem podataka sa kreditne kartice, Krajnji korisnik daje saglasnost za rezervaciju iznosa koji se odnosi na Ponudu i naplatu u slučaju aktiviranja ponude. U slučaju da je transakcija preko kreditne kartice iz bilo kog razloga poništena od strane nadležne banke ili mreže za kreditne kartice, npr. zbog povećanog kreditnog limita ili sumnje na prevaru, smatra se da Krajnji korisnik nije učestvovao u ponudi. Ako kupovina plaćena putem kreditne kartice mora da bude poništena, GRUPKO je se obavezuje Krajnjem korisniku povrati (refundira) uplaćeni iznos. GRUPKOa zadržava pravo da odbije iz bilo kog razloga učešće u Ponudi, novom ili postojećem korisniku. Ukoliko Ponuda nije aktivirana, a Krajnji korisnik je već učestvovao u ponudi, GRUPKO je odgovoran za povlačenje sume novca iz ponude sa kreditne kartice. Transakcije izvršene kreditnom karticom će biti zaključene na Web stranici GRUPKA, putem usluga koje nudi pružalac internet usluga plaćanja putem interneta. GRUPKO nije odgovoran za neuspešno povlačenje iznosa preko kreditne kartice u slučaju plaćanja preko interneta.  Ako server pružaoca internet usluga za plaćanje putem interneta ne funkcioniše u skladu sa specifikacijama ili zbog kvara hardvera ili zbog problema sa softverom,GRUPKO će smatrati da Krajnji korisnik nije učestvovao u Ponudi. U slučaju da je transakcija obavljena ili da je iznos novca rezervisan, a da GRUPKO nije na odgovarajući način obavešen, GRUPKO će pretpostaviti da Krajnji korisnik nije učestvovao u Ponudi. Izostanak obaveštavanja GRUPKA može biti uzrokovan krivicom pružaoca internet usluga plaćanja putem interneta ili pružaoca internet usluga.Gore navedeni slučajevi su samo indikativni primeri i ne čine opsežnu listu slučajeva u kojima GRUPKO ne snosi odgovornost.